Våre avbestillingsvilkår

VÅRE AVBESTILLINGSVILKÅR

VENNLIGST ORIENTER DEG OM VÅRE AVBESTILLINGSVILKÅR OG AVBESTILLINGSFRISTER FØR DU BESTILLER TIME:

 

Hvordan avbestille time

Vi ber om at avbestilling skjer via epost til post@beautylondon.no eller SMS til 454 14 016. Merk at telefonen ikke er bemannet på lørdager etter kl 17.00, søndager og helligdager så hvis du må avbestille på slike dager ber vi om at det skjer via epost slik at vi mottar beskjeden i tide.

 

Ved for sen avbestilling 

Hvis du ikke avbestiller innen fristen eller ikke møter opp til bestilt time vil du bli fakturert for full pris av det du har bestilt. Faktura sendes på epost, merk at forfallsdato vil være påfølgende dag. Ved betalingsunnlatelse av faktura vil den bli videresendt til inkasso for innkreving jmfr, norsk lovgiving.

 

Sykdom

Hvis du avbestiller etter fristen og årsaken er sykdom vil du likevel faktureres for det du har bestilt, men kun 50%. Om du kan vise til legedokumentasjon vil vi ikke fakturere deg.

 

Hvis du blir forsinket

Det kan hende at behandlingen ikke kan gjennomføres, eller at den kun blir delvis gjennomført, dersom du er forsinket til tidspunktet du har bestilt time. Timen må likevel betales i sin helhet uansett hva som forårsaket forsinkelsen. Beregn god tid i trafikken!

 

Endring av time etter fristen

Hvis du endrer bestilt behandling mot en annen type behandling etter fristen må du fortsatt betale prisen for den opprinnelige behandlingen dersom den var mer kostbar. Hvis du har bestilt flere behandlinger i ett, men avbestiller noen av behandlingene etter fristen må du fortsatt betale for alle behandlingene som opprinnelig var bestilt.

 

VÅRE AVBESTILLINGSFRISTER

 

Microblading/PMU: 48 timer (2 døgn)

Hvis du ønsker å avbestille eller har en tilstand som gjør deg uegnet for behandling må avbestilling skje minst 72 timer før behandlingen. Om du ønsker å bytte den bestilte timen til en annen type behandling må dette også skje innen fristen.

 

Alle andre behandlinger: 24 timer (1 døgn)

Hvis du ønsker å avbestille eller har en tilstand som gjør deg uegnet for behandling må avbestilling skje minst 24 timer før behandlingen. Om du ønsker å bytte den bestilte timen til en annen type behandling må dette også skje innen fristen.